Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Παρέμβαση του σωματείου στην Επιτροπή της Βουλής για την ΑνακύκλωσηΠαρέμβαση πραγματοποίησε το μέλος του ΔΣ και της σωματειακής επιτροπής των εργαζομένων στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου, Χρήστος Σωκράτης, για τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοστάσιο αλλά και για τον πολύμηνο αγώνα που διεξάγουν οι εργάτες για την κάλυψη των απωλειών τους

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την παρέμβαση :
Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Επίδομα ανεργίας

                                                                                                                                       

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣυνάδελφε , συναδέλφισσα

     Η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου ενημερώνει τους συναδέλφους που δουλεύουν σε επιχειρήσεις εποχιακής απασχόλησης του κλάδου (π.χ. τουριστικά γραφεία, εμπορικά καταστήματα, γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων, υπάλληλοι αεροδρομίου κ.λ.π.) ότι μπορούν να έρχονται στα γραφεία του σωματείου μας για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την τακτική επιδότηση ανεργίας (επίδομα ανεργίας).
      Το σωματείο μας θα είναι ανοιχτό για να εξυπηρετεί τους συναδέλφους καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-13:00 και 19:00-21:00.
Έπειτα από την συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών ο συνάδελφος θα καταθέτει τα έγγραφα στο αρμόδιο κατάστημα του ΟΑΕΔ σε διαφορετική σειρά προτεραιότητας που εντάσσονται όσοι καταθέτουν δικαιολογητικά μέσω των σωματείων.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Το έγγραφο της Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας – απόλυση σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον εργοδότη ή βεβαίωση της Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.
2. Υπεύθυνη δήλωση προς τον ΟΑΕΔ (δίνεται από το σωματείο)
3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
4. Το οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας και εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη και την ασφαλιστική ικανότητα.5. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της αρμόδιας ΔΟΥ ή εφόσον δεν έχει εκδοθεί για οποιοδήποτε λόγο, αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 (έτος 2016).
6. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας όπου θα φαίνεται το (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος.
  7. Κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ και “βεβαίωση εργοδότη” του τελευταίου διμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
8. Αποδεικτικό Διεύθυνσης Κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ).
9. Άδεια διαμονής και άδεια εργασίας σε ισχύ αν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών.


Σε περίπτωση ιδιαίτερων κατηγοριών ανέργων που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά ο εργαζόμενος θα πρέπει να απευθύνεται στο αρμόδιο κατάστημα του ΟΑΕΔ.

Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου

Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου
Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου