Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,

Σας ενημερώνουμε ότι το δώρο Πάσχα θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη 27 Απριλίου 2016,
ενώ ο εργοδότης  μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.
Σε καμία περίπτωση όμως, όχι πέρα από τις 27/04.

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής ,αν δηλαδή οι εργαζόμενοι αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό και το δικαιούνται ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα.
Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Το δώρο ισούται με μισό μηνιαίο μισθό για όσους εργάστηκαν όλο το διάστημα (από 1/1 έως 30/4) και τμήμα του ανάλογα με το πόσο διάστημα εργάστηκαν μέσα σε αυτό το χρονικό όριο. 
Η αποχή από την εργασία λόγω τοκετού ή σπουδών είναι χρόνος που μετράει κανονικά για τον υπολογισμό του δώρου.
Το δώρο δεν μπορεί να δοθεί σε είδος (πχ κουπόνια, τρόφιμα, κλπ), παρά μόνο σε χρήμα.  


Όσοι συνάδελφοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το δώρο να απευθύνονται στο Σωματείο, καθημερινά 7:00-9:00 μ.μ. στα γραφεία μας στον 2ο όροφο του Εργατικό Κέντρο επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στο τηλέφωνο 2810-283787 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση eiyirakliou@gmail.com

Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου

Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου
Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου